Delftse start-up schaalt op naar praktijkproef

Warmtebatterij bespaart zowel op gas als op stroom en CO2

Sinds twee maanden wordt de veelbelovende warmtebatterij uitgetest bij Koppert Cress in Monster, in een kas van 1 hectare naast een referentiekas van dezelfde oppervlakte. De etmaalbuffer laat de eerste positieve resultaten zien, zowel in koeling, verwarming als horizontale temperatuurgelijkheid. Veel hangt af van de juiste integratie met de kas, klimaatinstallaties en de wensen van telers, zegt Jildou de Jong.

De warmtebatterij van de Delftse hardware startup Thermeleon is volop in ontwikkeling, mede dankzij uitbreiding van het team van de twee co-founders – Liesanne Wieleman en Jildou de Jong – naar zeven personen. Het gaat om een passief systeem dat op strategische plekken in de kas wordt geplaatst, in verschillende productvarianten, onder meer bij de gevels, bij de tralie of onder de teeltgoot, en wel zodanig dat de lichtinval op gewashoogte er niet merkbaar onder lijdt.

Minder stroom en CO2 nodig

Het systeem zelf vraagt geen energie, maar slaat op een passieve wijze de overtollige warmte op en geeft het ’s nachts weer af. Daardoor kunnen de ramen langer gesloten blijven, ontsnapt minder CO2 uit de kas en is overdag ook minder stroom nodig voor eventuele koeling. Hoeveel precies moet uit de praktijkproef blijken. De Jong: “Door een ‘teler-made’ kasintegratie wordt een homogener horizontale temperatuurverdeling bereikt, wat bijvoorbeeld hittestress en koudeschade moet inperken. Wij verzamelen het komende jaar bij Koppert Cress veel data, zodat we straks met harde cijfers naar buiten kunnen treden.”

Marktintroductie in 2025

Met de installatie van de warmtebatterij bij Koppert Cress, waar eerder een pilot is gehouden, wordt de vinding opgeschaald van een demoproject naar een praktijkproef. De resultaten in de kas van 1 hectare zullen worden vergeleken met een vrijwel identieke referentiekas zonder batterij. Doel is het meten van de besparingen op gas-, stroom- en CO2-verbruik, alsmede de effecten op het klimaat, de klimaatcomputer en andere klimaatinstallaties. Die batterij vraagt om een nauwkeurige integratie met het gewas, de kas en de overige klimaatinstallaties. Hiervoor lopen ook gesprekken met telers en leveranciers van software, om zo het effect van de warmtebatterij te maximaliseren, aldus De Jong. “Het doel is om in 2025 klaar te zijn voor grootschalige marktintroductie. Maar niet voordat we precies weten wat telers van ons willen en verwachten en onder welke voorwaarden.”

Groeigeld ophalen

Bij Wieleman ontstond het idee voor de warmtebatterij in 2017, en sinds de oprichting van de start-up in 2020 is het speelveld voor start-ups aanzienlijk veranderd. Niet ongunstig voor Thermeleon zijn de gestegen energieprijzen, al zijn de kosten voor grondstoffen ook omhooggegaan. Dat heeft echter per saldo geen negatieve impact op het businessmodel, zegt De Jong. In de start-up sector heeft de gestegen rente sommige investeerders op de rem doen trappen, maar zelf merkt ze daar tot nu toe weinig van. “Integendeel, het enthousiasme in de sector voor onze vinding is groot, al zullen we voor de werkelijke marktintroductie groeigeld nodig hebben.
Er bestaan gelukkig ook al subsidiemogelijkheden voor de warmtebatterij. Onze focus ligt momenteel op het inventariseren van de telerswensen. Verder zoeken we nog een bedrijf in de sierteelt dat met ons mee wil innoveren en bereid is om te investeren in een tweede praktijkproef. Een voorbeeld van een erg geschikt gewas is phalaenopsis, maar iedereen is welkom.”

Tekst: Mario Bentvelsen, Onderglas