Start-up test schermsysteem met warmteopslag – Groenten & Fruit

Een nieuw schermsysteem zou de energiekosten van glastuinders fors omlaag kunnen brengen.

Thermeleon, een start-up van TU-Delft, werkt aan de ontwikkeling van een warmtebatterij geschikt voor kassen om efficiënter met energie om te gaan. Overdag wordt het overschot aan warmte opgeslagen in de vorm van verticale schermsystemen. Bij een lagere temperatuur wordt de warmte automatisch weer afgegeven, waardoor de warmtevraag wordt gereduceerd.

Gebaseerd op Chinese zonnekas

Het schermsysteem bestaat uit een warmteopslag, dat een grote hoeveelheid thermische energie kan opslaan om een constanter temperatuurprofiel te realiseren in de kas. Dit materiaal neemt overdag warmte op en geeft het ’s avonds weer af. “Het principe is gebaseerd op de Chinese zonnekas, waarbij gebruik wordt gemaakt van thermische massa. De zonnekas is zo gemaakt dat constantere temperaturen kunnen worden gehandhaafd”, zegt Liesanne Wieleman van Thermeleon. Er is nog onderzoek nodig om onder andere te kunnen bepalen hoe groot de verticale schermsystemen moeten worden en hoeveel materiaal er nodig is.

Flinke reductie gas en CO2-uitstoot

Door gebruik te maken van de verticale schermsystemen is een significante reductie te realiseren, zo heeft Wieleman met het simulatiemodel Kaspro berekend. De berekening is gebaseerd op een anthuriumkas, welke een gemiddeld verbruik heeft van 25 kuub gas per vierkante meter. Door het product nog verder te ontwikkelen is het mogelijk om een nog hogere reductie te realiseren. Volgend jaar zullen de eerste resultaten bekend worden van de te realiseren reductie aan de hand van simulaties en een kleinschalige proefopstelling.

Bron: Groenten & Fruit