Vermindering van het gasverbruik van kassen – TU Delft

Kassen gebruiken grote hoeveelheden aardgas voor het behoud van de ideale groeiomstandigheden van het gewas. BK Alumna Liesanne Wieleman en Jildou de Jong van de start-up Thermeleon en onderzoeker Martin Tenpierik kregen van NWO een Take-Off subsidie om een onderzoek te doen naar de technische en financiële haalbaarheid van een nieuw zeefsysteem, dat functioneert als een passieve warmtebatterij. De eerste resultaten laten een goed potentieel zien voor het terugdringen van de jaarlijkse gasvraag van de tuinbouwsector in Nederland.

De tuinbouwsector in Nederland heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Op dit moment besteedt een eigenaar van een middelgrote kas ongeveer 20-30% van de totale kosten aan aardgas voor verwarming met een bijbehorende netto CO2-uitstoot van meer dan duizend ton. Ondanks de reeds genomen energiebesparende maatregelen neemt de behoefte aan warmte nog steeds toe door de intensivering van de sector. De oplossing die in dit project wordt onderzocht, is bedoeld om deze trend te veranderen.

Het idee is om een innovatief warmteschermsysteem voor kassen verder te ontwikkelen. Liesanne Wieleman is al gestart met het onderzoek naar het energiebesparingspotentieel van dit idee voor haar MSc-scriptie (mastertrack Building Technology), mede voortbouwend op kennis opgedaan tijdens het Double Face 2.0 project van Martin Tenpierik en Michela Turrin. Na haar afstuderen heeft zij samen met Jildou de Jong de start-up Thermeleon opgericht om dit innovatieve Therme Horti Screen verder te ontwikkelen. Deze schermen bufferen overtollige warmte overdag en geven de warmte ’s nachts af als er een grote vraag naar verwarming is. Uit eerste simulaties is gebleken dat een energiekostenreductie van ongeveer 25% haalbaar is. 

Het doel van dit project is een diepgaand onderzoek naar de technische en financiële haalbaarheid van het product. Experimenten, simulaties, co-creatie, productontwikkeling en een kleine pilot zullen worden gebruikt om te bewijzen dat de technologie werkt. Marktonderzoek en kostenanalyse zullen worden gebruikt om de financiële haalbaarheid en het marktpotentieel aan te tonen. 

Bron: TU Delft